Open innovatie (3)

Nokia Open innovatie bij Nokia gebeurt voornamelijk door interactie met bedrijven, universiteiten en gebruikers, zo zei Erkki Ormala, vice president Technology Policy van Nokia op het congres over open innovatie. Nokia geeft 3,8 miljard euro uit aan R&D (20 duizend werknemers), werkt samen met meer dan 100 universiteiten wereldwijd en heeft 2,5 miljoen geregistreerde gebruikers op het Nokia forum.

Transparantie in het netwerk van samenwerkende partijen is erg belangrijk. Het netwerk rondom Nokia bestond vroeger uit alleen leveranciers en retailers, maar is gegroeid naar een netwerk van gebruikers, de open source gemeenschap en bedrijven zoals HP, Sun en Philips, maar ook de EU bijvoorbeeld. Onderzoek gaat bij Nokia verder dan technologie, ook content en gebruikersinterfaces komen aan bod, waarbij partners worden gezocht die complementair zijn.

Ormala sloot af met zijn visie op de succesfactoren van open innovatie:

  • Samenwerking en interactie
  • Complemenataire competenties en excellentie
  • Toewijding voor kennisdeling en vertrouwen
  • Platforms voor samenwerking (aanwezigheid op de campus)
  • Transparante management- en samenwerkingsregels
  • Beleid voor intellectueel eigendom
  • Web based peer production
  • Veranderde manier van belonen en motiveren

DSMHet tweede voorbeeld van open innovatie komt van DSM. Rob Kirschbaum, vice president van innovatie liet zien dat ook bij DSM open innovatie vorm krijgt door samenwerking. DSM heeft te maken met een overvloed aan producten en onderzoek en betrekken daarbij veel partijen.

De manier waarop DSM partijen betrekt is door corporate venturing. DSM investeert in bedrijven (vooral kleine startups) en sponsort participaties van durfkapitaal (venture capital).

DSM Venturing - Rob Kirschbaum

Bovenstaand plaatje laat zien dat er verschillende variabelen spelen door de tijd, waaronder risico, investeringen en verkoop. Aan de ene kant probeert DSM veel ideeën/technologieën/startups in het innovatieproces mee te nemen, aan de andere kant worden ook veel investeringen gestopt. Eén van conclusies was dan ook: Increase the number of ideas, but kill many in an early phase.

Open innovation funnelDSM hanteert de open innovatie funnel. De inkomende kant wordt aangevuld door externe ideeën (licence-in, spin-in en aqcuire). Aan de andere kant hebben ideeën die het niet halen waarde door verschillende methoden: licence out, spin out, en divest.

Wat Rob Kirschbaum liet zien was niet alleen een serie mooie plaatjes en modellen. Open innovatie is noodzakelijk om uiteindelijk (langdurig) winst te maken. Hiervoor heeft DSM een ecosysteem opgezet waaruit in 2010 1 miljard winst gemaakt moet worden.

Uit mijn verslag in 3 delen wordt duidelijk dat open innovatie uit samenwerking voortkomt. De realisatie dat samenwerking productief kan zijn is echter niet genoeg. Het gaat erom hoe een bedrijf het organiseert; van het bijeenbrengen van bedrijven in business ecologies tot corporate venturing.

De sprekers op de conferentie haalden af en toe R&D door elkaar met innovatie. Innovatie is een groter begrip. Uitdaging is dus om goede R&D te combineren met goede business modellen om nieuwe producten succesvol in de markt te zetten.

Zie ook deel 1 (over open innovatie en open business modellen) en deel 2 (over gebruikersinnovatie vs bedrijfsinnovatie).