Nieuwe autoverzekeringen?

Nieuwe autoverzekeringen?

Op de website Internet Verzekeren wordt melding gemaakt van de opkomst van een nieuw soort autoverzekering. De premie voor deze verzekering zou gekoppeld worden aan het aantal gereden kilometers en wanneer deze kilometers gereden worden. In de spits rijden is bijvoorbeeld duurder omdat dit gevaarlijker is dan rijden in de ‘daluren’. Registratie van deze gegevens zou mogelijk zijn door een zwarte doos in de auto te plaatsen die de gereden kilometers bijhoudt.

Er wordt gemeld dat de verzekeraars nog niet enthousiast zijn. Er staat niet bij waarop dit gebaseerd is, maar ik kan me voorstellen dat dit onder meer te maken heeft met de administratieve last die het systeem met zich mee gaat brengen. Net als energiebedrijven nu al doen zullen de verzekeraars een voorlopige premie in rekening brengen. Deze voorlopig betaalde premie zal achteraf gecorrigeerd dienen te worden op basis van de werkelijk gereden kilometers. Dus net als bij de energiebedrijven zal dit resulteren in een eindafrekening op periodieke basis. Deze last zal toenemen in situaties waarin een verzekerde bijvoorbeeld gedurende het jaar van auto wisselt. Bovendien zullen afspraken moeten worden gemaakt hoe de verzekerden aan een ‘zwarte doos’ komen en wie een dergelijk registratiesysteem betaalt. 

In eerdere proeven is aangetoond dat de invoering van een PAYD-systeem (Pay As You Drive) kan leiden tot minder ongelukken, minder files en minder milieuvervuiling. Dus vanuit dit oogpunt is het een heel interessant concept, dat de volle aandacht verdient. Laten we afwachten hoe dit verder gaat!