Industry 4.0 for dummies

Industry 4.0

Industry 4.0, ook wel de Vierde Industriële Revolutie genoemd, leidt vaak tot lege blikken en opgetrokken wenkbrauwen. Tijd om ons licht te laten schijnen op dit thema. Hier volgt een Industry 4.0 for dummies.

Ontstaan

Laten we eerst eens die andere drie revoluties bekijken. De eerste industriële revolutie werd gekenmerkt door de uitvinding van de stoommachine. West-Europese landen gingen van kleinschalig handwerk over op gemechaniseerde productie met een snelle economische groei als gevolg. Rond 1870 volgde de tweede revolutie, waarin de uitvinding van de verbrandingsmotor, het vervangen van ijzer voor staal en de vele nieuwe toepassingen van aardolie en elektriciteit wederom de economie significant veranderde. In de vorige eeuw werd de derde industriële revolutie aan dit rijtje toegevoegd. Met nieuwe communicatiemiddelen – de computer, het internet- werd globalisering, automatisering en digitalisering wereldwijd mogelijk. De economie veranderde drastisch. Zou hier dan nu een vierde revolutie aan toegevoegd kunnen worden?

Containerbegrip?

De term Industry 4.0 werd voor het eerst gebruikt in 2011 op de Hannover Fair om een nieuwe stroom technologische ontwikkelingen te duiden. Over de exacte betekenis verschillen de meningen; een veelgebruikte definitie is die van World Economic Forum oprichter Klaus Schwab. Hij zegt dat de vierde industriële revolutie wordt gekenmerkt door een samensmelting van technologieën, waardoor de grenzen tussen het fysieke, digitale en biologische vervagen. Hoewel dit als een containerbegrip klinkt, is dit wel de essentie. Niet een enkele technologie, maar een set technologische ontwikkelingen verandert de manier van produceren en heeft daardoor grote economische impact.

Nieuwe technologieën

Technologische ontwikkelingen die vaak geassocieerd worden met Industry 4.0 zijn Internet of Things, Artifical Intelligence, Machine Learning, Big Data, 3D printing. Zoals de term industriële revolutie impliceert, gaat ook deze revolutie in eerste instantie over de industrie: fabrieken en productieprocessen. Hoe met nieuwe technieken bestaande productieprocessen geoptimaliseerd kunnen worden. Hoe met real-time data het productieproces kan worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en bijgestuurd. Hoe machines kunnen worden uitgerust met sensoren en worden voorzien van connectiviteit. Hoe ‘cyber physical systems’, in feite aan internet verbonden robots, autonoom beslissingen kunnen nemen in dat productieproces.

Toch worden niet de alleen productieprocessen geraakt; hele organisaties en business modellen zullen (moeten) veranderen. Zo beperkt Internet of Things zich niet tot de fabrieksvloer, het wordt ook in de landbouw en facilitaire sector gebruikt. We zien Artificial Intelligence juist ook toegepast worden in commerciële processen, via chatbots en virtual assistants. En Big Data, het verwerken en gebruiken van grote hoeveelheden data, wordt veel door consumentenmerken ingezet.

Revolutionaire concepten

Bovenstaande rijtje innovaties lijkt een toevallige opsomming, maar juist de samensmelting van deze innovaties zorgt voor een nieuwe economische infrastructuur. Neem Predictive Maintenance: via Internet of Things en Big Data kunnen machines zelf voorspellingen gaan doen over hun welzijn en dus zelf onderhoudsschema’s maken en zelf een monteur laten komen. Of neem Hyper-Personalised Services: slimme virtual assistants die voortdurend met consumenten in contact staan en voor hen een plaats in het vliegtuig reserveren, nieuwe kleding uitzoeken en laten toesturen, favoriete maaltijden laten bezorgen enzovoorts. Deze concepten integreren dus een set nieuwe technologieën. Zij versterken elkaar, zij zijn niet los van elkaar te zien. Het is, zoals Schwab zegt, de samensmelting van het fysieke, digitale en biologische die in deze revolutie plaatsvindt.

Is de revolutie al gaande?

Hoe ver is de revolutie gevorderd? Ook hierover verschillen de meningen, maar over het algemeen denkt men dat we in de aanloop van de revolutie zijn. Het kost nou eenmaal tijd en investeringen om bedrijven hierop voor te bereiden. Wel zijn al veel bedrijven stapsgewijs bezig om ‘revolutie-proof’ te worden. Er wordt gewerkt aan:

  • Totale automatisering van productieprocessen: denk aan machines, sensoren, metingapparatuur, terminals, die verbonden zijn via internet en autonoom opereren.
  • Big Data: real-time en intelligent gebruik van data met een focus op waarde creatie voor klanten. Van dataverzameling en -analyse naar data-interpretatie en -filtering.
  • Digitale transformatie: om klaar te zijn voor de revolutie moeten niet alleen de technieken klaar zijn, maar moeten ook bedrijfscultuur en medewerkers mee veranderen.
  • Nieuwe strategieën en proposities: zoals het verleggen van de focus op het verkopen van een product naar het bieden van complete oplossingen, op maat gemaakt voor de klant.

Dit zijn de onderwerpen die wij in al dagelijks waarnemen bij onze opdrachtgevers. Nu hebben we er ook een mooie term voor: Industry 4.0.