Het Nieuwe Werken Barometer – de resultaten

HNW voorblad

Wij vroegen dit voorjaar 100 professionals uit Human Resources, Facilities en ICT naar hun ervaringen met Het Nieuwe Werken: 97 respondenten van onze Het Nieuwe Werken Barometer en drie diepte-interviews met Essent, Oracle en Sanoma.

 Wat blijkt? Het Nieuwe Werken is anno 2013 echt ingeburgerd: 86% van de respondenten van de Barometer werkt bij een organisatie waar ‘HNW’ is of wordt ingevoerd. Opvallend zijn de verschillen tussen organisaties met én zonder ervaring met Het Nieuwe Werken. Professionals uit organisaties aan de vooravond van invoering van HNW benadrukken de ‘zachte’ kanten van Het Nieuwe Werken. De professionals met ervaring, noemen vaker de ‘harde’ kanten, met name veranderingen in huisvesting.

Wij concluderen dan ook dat Het Nieuwe Werken gestart wordt vanuit idealen, maar dat huisvestingskosten gaandeweg de hoofdrol krijgen.

Download het paper HNW Barometer Eurogroup Consulting en lees de belangrijkste resultaten van de barometer en de opvallendste praktijkvoorbeelden.