Energy Insight: de komst van slimme allocatie

De komst van slimme allocatieEnergy Insight.  Door decentrale energieopwekking via zonnepanelen en micro-WKK’s zal een grotere fluctuatie van vraag en aanbod ontstaan. Bovendien zullen energie-intensieve elektrische auto’s en warmtepompen zorgen voor grotere piekvraag, waarbij het de vraag is of de huidige netcapaciteit toereikend zal zijn. Traditionele producenten zijn op deze fluctuaties (nog) niet ingesteld en investeringen in capaciteit van het netwerk zijn kostbaar. Hierdoor is er een slimmer netwerk nodig, met meer real-time inzicht in vraag en aanbod.

Voor real-time inzicht spelen slimme meters een cruciale rol. De grootschalige uitrol hiervan start binnenkort: tussen 2015 en 2020 zullen de netbeheerders de oude analoge meters vervangen. De slimme meter zal de sector nieuwe mogelijkheden bieden. Het sector-brede programma Pantheon werkt al aan verbeteringen hiervoor.

Een belangrijke pijler van Pantheon is het moderniseren van het reconciliatieproces, de verrekening van het daadwerkelijke verbruik met het vooraf verwachte verbruik (allocatie). Dit gebeurt bij de analoge meters pas (definitief) nadat consumenten meterstanden aanleveren, meestal eens per jaar. De slimme meter kan dit proces echter verkorten tot op het kwartier.  Slimme meters maken het makkelijker om het specifieke tijdstip van energieconsumptie te bepalen, waardoor nieuwe kansen ontstaan. Maar wat zijn deze kansen? Voor wie? En wat staat deze mogelijkheden in de weg?

Lees hier het volledige artikel over slimme allocatie.

Recente reacties
  1. Eric