Supply chain experts aan het woord over voorraad

Shopping2020

Naast de regelmatige bijeenkomsten met de expertgroep Supply Chain in het onderzoeksprogramma Shopping2020 vergaren we extra inzicht door te sparren met andere “vaklieden”. Zo hebben we ook een sessie gehad met expertgroeplid Rens Tap (Modint) en Jasper Zeelenberg, ex- directeur bij onder meer WE Fashion, Mexx en Adidas en tegenwoordig eigenaar van Retailisation. Onderwerp van gesprek was voorraadlocatie, voorraadrisico en kapitaalbeslag.

Kortere productlevenscycli

Startpunt was dat de veeleisende consument de supply chain extra onder druk zet. Bijvoorbeeld door de groeiende behoefte aan diversiteit in aanbod. Dit leidt tot steeds kortere productlevenscycli, meer productvarianten en daarmee een toenemend voorraadrisico. Om dit het hoofd te bieden, is de ‘theoretische’ supply chain gedachte om voorraad zo lang mogelijk en zo hoog mogelijk in de keten te houden om maximale flexibiliteit te hebben.

Dichtbij de consument

Dit streven komt nu echter onder druk te staan, doordat consumenten van aankopen verwachten dat ze steeds sneller thuisbezorgd worden, vaak al op dezelfde dag zelf. Of zoals we tijdens de studiereis naar Silicon Valley zagen, binnen het uur. Dit zou betekenen dat voorraad juist steeds dichter bij de consument, en daarmee steeds lager in de keten, moet komen te liggen. Daarmee neemt het voorraadrisico juist toe.

Voorraad-verantwoordelijkheid

Traditioneel werd dit risico nagenoeg geheel bij (r)etailers gelegd. In de huidige markt wordt het voor (r)etailers steeds lastiger dit risico te dragen. In succesvolle ketens zien we steeds vaker dat productmerken hierin meer verantwoordelijkheid nemen. Verticaal geïntegreerde supply chains, monobrand stores en productmerken die direct online gaan zijn daar voorbeelden van. Maar ook de multibrand (r)etailers hanteren steeds vaker logistieke modellen als concessie en consignment waarin het productmerk een grotere rol en verantwoordelijkheid neemt in de ketenbevoorrading.

Ultimo zou dit betekenen dat (r)etailers verworden tot showrooms en marktplaatsen en betaald worden voor verleende diensten. Dit betekent wel dat het voorraadrisico en kapitaalbeslag over de hele keten wellicht afneemt, maar zich gaat concentreren bij de productmerken. En dat vraagt een flinke oorlogskas bij deze bedrijven…