Smart farming

local

Hoe je als boer AI-toepassingen ook gewoon kunt huren

AirBnB, Uber, Peerby noem het maar op. Eigenlijk zou je tegenwoordig wel gek zijn om zelf nog een product te kopen. Je kun immers ook alleen de diensten afnemen zonder de lasten en kosten) van bezit. Ook in de vierde industriële revolutie zien we deze tendens. Waarom zou je als bedrijf nog zelf in sensoren, drones of robots investeren als je ze ook kunt als dienst kunt afnemen bij anderen? Voor de agrarische sector is dit geen toekomstmuziek meer.

Toegepast in de agrarische sector

Een voorbeeld. Stel, je bent een boer die kroppen sla verbouwt op een veld van 3.000 hectare. Eens in de paar dagen inspecteer je de gewassen, steekproefsgewijs. Dit kost helaas veel tijd, is weinig nauwkeurig en bovendien beschadig je de gewassen door er doorheen te lopen of te rijden.

Nu zou je een drone kunnen kopen. Hoewel de standaard modellen prima te betalen zijn, hebben deze ook hun beperkingen. Je moet ze handmatig bedienen, zelf de beelden analyseren en hij is niet altijd inzetbaar – de batterij is namelijk niet oneindig. De efficiëntiewinst is hier dus verwaarloosbaar. Bovendien moet je als boer je weer nieuwe vaardigheden aanleren.

Delftse samenwerking

Birds.ai (spreek uit: birds eye, waarbij ‘ai’ staat voor artificial intelligence) heeft hier, in samenwerking met DAR (Delft Aerial Robotics) een oplossing voor bedacht. Eerstgenoemde heeft software ontwikkeld waarmee objecten kunnen worden herkend en geanalyseerd. Denk hierbij aan het herkennen en tellen van koeien in een weiland. Op basis van camerabeelden kan de toepassing objecten positioneren, meten en tracken.

Daarnaast werkt DAR aan een volledig autonoom netwerk van drones, die data en diensten kunnen leveren zonder menselijk interactie. Een algoritme bepaalt welke eenheid op welke plek moet surveilleren en houdt daarbij ook rekening met zaken als de batterijstand van een drone. Niet elke drone is op elk moment geschikt voor elke reis.

What’s in it for me?

Je ziet het zo voor je: een zwerm met vogelachtige drones, die over het weiland scheren. Hier komt geen mens aan te pas; het slimme algoritme bepaalt welke eenheid waarheen gaat. De drones halen de data automatisch op en Birds.ai analyseert deze en draait zelfstandig rapportages.

Als boer kun je straks dus, in plaats van te voet, met een tractor of zelf met een drone te vliegen, in real-time zien waar jouw aandacht benodigd is. Eigenlijk hoef je je dan alleen nog bezig te houden met waar je goed in bent; wat wil je nog meer?

Andere toepassingen

Op dit moment richt het Delftse duo zich op boeren en windmoleninspectie, maar de mogelijkheden zijn eindeloos. Wie zijn de volgende klanten? Dit soort toepassingen loont eigenlijk alleen op grote schaal. De overheid kan hier ook profijt van hebben. Denk bijvoorbeeld aan parkeersurveillance, het monitoren van wietplantages – als de vogels zijn toegerust met warmtesensoren, het herkennen van (potentiële) overstromingen, bosbranden en ga zo maar door. Een veelbelovende toekomst, voor smart farming en voor het Delfste duo, gloort aan de horizon.