Haal Big Data uit de IT-afdeling!

Ron Mader

Met de hoeveelheid beschikbare data kunnen bedrijven er vandaag de dag eigenlijk niet meer omheen: Big Data. Veel organisaties zijn hier dan ook al mee bezig, of oriënteren zich hoe zij hiermee moeten beginnen. Vorig jaar heb ik mijn masterscriptie geschreven over hoe bedrijven dit implementeren en de change management hieromheen toepassen. Het blijkt dat een groot aantal bedrijven dat start met Big Data, dit als een project binnen de IT-afdeling plaatst. Een slechte keuze, zo blijkt in praktijk*.

Mismatch

Het gros van de data scientists en engineers heeft namelijk een kwantitatieve bèta achtergrond, met als resultaat dat (vaak) de kennis omtrent bedrijfskundige processen ontbreekt. Door Big Data initiatieven in de IT-afdeling te plaatsen missen deze projectgroepen vaak de bedrijfskundige insteek, waardoor toegevoegde waarde uitblijft. Een voorbeeld hiervan is een project binnen een Europese low-cost airline, waarbij een data scientist werd gevraagd op basis van historische klantdata een segmentatie te maken. Het resultaat van deze enorme inspanningen was een segmentatie bestaande uit maar liefst 2.000 verschillende segmenten. De mismatch tussen business en IT werd hier op pijnlijke wijze duidelijk.

Ook bij een van ‘s werelds grootste maaltijdbezorgers liep een project niet zoals verwacht: een data scientist kreeg de opdracht om een machine learning model te bouwen dat klantverloop kon voorspellen. Na 6 weken was er een model gebouwd dat in staat was dit met hoge nauwkeurigheid te doen. Toen de eindgebruikers het model in handen kregen, bleek echter dat de manier waarop het model was opgebouwd het onmogelijk maakte deze te implementeren binnen de huidige tools. Het project moest vanaf start over worden gedaan.

Nader tot elkaar

Om deze kloof te overbruggen komen er steeds meer organisaties die zogenaamde “data fellowships” organiseren. Dit zijn korte bootcamps waarin zowel de grondslagen van de commercie als de toepassing van data science en engineering voor bedrijven, aan de hand van zowel theorie als praktijk, worden overgebracht. Dit is een trend die over is komen waaien vanuit Silicon Valley, maar nu ook Europese steden als Londen of Berlijn heeft bereikt en binnenkort vast ook in Nederland zal verschijnen.

Een meer structurele stap is het organiseren van Big Data initiatieven buiten de IT-afdeling. Toch is dat geen garantie voor succes. Een verzekeringsvergelijkingswebsite vormde vorig jaar een multidisciplinair team waarin data scientists met het CRM-team een artificial intelligence targeting tool zouden bouwen. Het CRM-team had als doelstelling de intensiteit van de klantrelaties te vergroten, terwijl de data scientists gestuurd werden op een direct aantoonbare stijging in omzet. De beoogde synergie werd hierdoor alsnog niet bereikt en het project moest tijdelijk worden stilgelegd. Pas toen de bedrijfs- en data-doelstellingen geharmoniseerd herschreven werden, kon het project worden voortgezet.

Proactief

Zowel de airline als de maaltijdbezorger hebben in projecten die volgden deze in multidisciplinaire teams opgezet waarbij eindgebruiker en data scientist vanaf dag 1 samenwerkten. Bij de start van deze projecten werden eerst de bedrijfsdoelstellingen die opgelost moesten worden gedefinieerd, waarna op basis daarvan de ondersteunende data-doelstellingen werden bepaald. Dit had niet alleen als resultaat dat de modellen waarde creëerden (zo wist de airline door voorspellingen de voedselverspilling op vluchten met 25-40% te verlagen), maar werden de betrokken afdelingen enthousiaster over Big Data en gingen deze de data scientist proactief benaderen met ideeën voor nieuwe projecten.

Door Big Data buiten de IT-afdeling af te laten spelen wordt dus niet alleen de kans op toegevoegde waarde vergroot, maar komt de vraag vanuit de functionele gebieden voor meer Big Data in een stroomversnelling: iets waar menig bedrijf jaloers op kan zijn.

*Gebaseerd op mijn afstudeerscriptie van Msc. Retail Management