De juiste functie van internet

De juiste functie van internet

Wie heeft de kip met de gouden eieren? Ik nog niet. Bestaat die dan echt? Weet ik niet. Ik weet wel dat het nog heel veel beter kan. Mijn zoektocht is erg inspirerend door alle dagelijkse ervaringen.

Waar gaat dit over? Dit gaat over de mogelijkheden van internet. Daar is al ongelovelijk veel over geschreven en we weten allemaal wel dat niemand ooit had kunnen voorspellen wat de impact van het Internet is op de maatschappij. We kunnen ons echt niet meer goed voorstellen hoe het allemaal was 10 jaar geleden. Daar ga ik nu niet over schrijven. Wel over de zoektocht van (nog bijna) iedereen naar de juiste of misschien eerst een betere toepassing en gebruik van het internet. Natuurlijk in het dagelijks leven, voor iedereen. Ik ga geen onderscheid maken tussen zakelijk of als consument. Ook niet tussen B2B of B2C. Niemand heeft namelijk maar één pet op: iedereen is soms ‘dit’ (bijv. werknemer) en soms ‘dat’ (gewoon consument).

Het kan nog zo veel beter. En nog maar heel weinig mensen weten hoe. Het zou te arrogant zijn te zeggen dat ik het weet. Dat doe ik ook helemaal niet. Ik heb echter wel veel ideeën en zie ook heel veel mogelijkheden. De oplossing – de kip – die bestaat natuurlijk niet. Maar gewoon even met net wat meer het traditionele denken loslaten kom je al een heel eind.

Wij hebben we het 5B-model ‘ontwikkeld’. De 5 B’s staan voor: Bereiken, Betrekken, Bewegen, Bezorgen en Behouden. Het is natuurlijk niet heel nieuw. Het is wel een combinatie van praktijkervaring en gewoon boerenverstand, naast een visie op de toekomst. Het blijkt daarnaast ook nog eens goed te passen met andere modellen en theoriën. Het model heeft ondertussen al heel veel inzichten en leuke discussies met onze klanten opgeleverd. Vooral leuk te zien dat het – hoewel begonnen met een benchmark in Retail branche – nu heel branche onafhankelijk toe te passen is. Ik schreef op 13 maart van dit jaar op op dit Magnus Blog over push en pull. Focus nou op pull, push komt vanzelf wel.

Dat inzicht is in een half jaar verder ontwikkeld. De 5 B’s zijn geëvolueerd van “customer dialog cycle” (een cirkel), naar twee in potentie versterkende assen. Op de ene as de drie B’s: Bereiken, Bewegen, Bezorgen. Dit zijn de traditionele verkoopstappen. Al heel veel geimplementeerd door bedrijven op hun Internetkanaal. Voor sommige bedrijven is het nog een hele klus daar al rendement op te krijgen. Vele e-Commerce en e-Business strategiën zijn ontwikkeld en losgelaten hierop. Met wisselend succes, structureel worstelend met het vraagstuk hoe om te gaan met de succes formules als YouTube, Flickr, Google en ook Hyves, LinkedIn, etc. Hoe de succesvolle werking hiervan te kopieren en transformeren en toe te passen in hun eigen multi- of crosschannel strategie. Ondertussen strijdend tegen het dreigende kannibalisme voor hun traditionele business.

Focussen op de overige 2 B’s zou een weg naar een oplossing kunnen betekenen. Ik formuleer dit expres heel voorzichtig, want het komt nogal nauw. Veel marketeers denken namelijk dat ze al heel goed bezig zijn, veel business managers zijn al heel tevreden met het huidige business rendement. Natuurlijk moet de schoorsteen blijven roken. Maar dat is juist het leuke. Het is geen “of/of” aanpak maar eerder een “en/en”. Met de focus op de laatste 2 B’s: betrekken en behouden, zonder expliciet snijpunt met de andere as (andere 3 B’s), kan juist het rendement op de business echt significant toenemen (10 – 50%: rekenmodellen zijn beschikbaar). Doordat de focus verschuift van communicatie over product naar dialoog met de klant, ontstaat direct veel beter zicht op de echte behoefte. Als het bedrijf – of aanbieder van het product/dienst – in staat is daar flexibel en snel op te reageren is de klant bereid veel meer (relatief gezien) te betalen. Het ‘minder voor meer’ principe levert per definitie een hoger bedrijfsresultaat.

Het internet(kanaal) is bij uitstek het medium voor deze B’s: betrekken en behouden. Geef het daarom expliciet deze juiste functie!

Recente reacties
  1. Michael Dobbe